0

Regulament campanie Devino mester montator Axelen

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Devino mester montator partener Axelen

 

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Devino mester montator partener Axelen” este S.C. AXELEN IMPEX S.R.L., denumit în continuare „Organizatorul”.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează "Regulamentul”) incluzand toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost facută şi informarea iniţială.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul “Devino mester montator partener  Axelen” se desfăşoară în perioada: 11.03.2019 ora 09:00 si se va incheia in data de 28.06.2019 ora 15.00.

 

SECŢIUNEA 3. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfasoara pe suprafata intregii tari.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice meseriasi constructori  cu vârsta de cel puţin 18 ani (împliniţi până în prima zi de concurs) cu domiciliul/reşedinţa în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare„Participanţi”).

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajaţii Organizatorului şi nici membrii familiilor tuturor acestora: soţii/soţiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la concurs, un participant este nevoit sa parcurga urmatoarele etape:

1.  Trebuie sa ne trimita datele sale de contact (nume, prenume si numar de telefon) la adresa de email: marketing@axelen.ro sau sa ne sune la numarul 0749.211.149 . Ulterior acesti pas va primi de la noi, prin email, Ghidul de montaj a tapetului din fibra de sticla

2.  Trebuie sa achizitioneze din magazinul on-line www.axelen.ro sau vina personal in una din cele doua locatii: str. Traian nr. 86-88 sau str. Horia nr. 9 si sa achizitioneze rolele de tapet din fibra de sticla pe care urmeaza sa le foloseasca la montaj. La achizitia rolelor de tapet ii vom oferi gratuit  o racleta speciala pentru montat tapet din fibra de sticla.  

Dupa parcurgerea primilor doi pasi participantul este automat inscris in concurs! In data de 01.07.2019 vom extrage prin tragere la sorti, folosind softul Random.org un castigator al unei role de 50 mp Systexx Comfort 629!

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

În cadrul concursului “Devino mester montator partener Axelense va acorda 1 premiu prin tragere la sorţi (random.org).  Premium va consta în 50 mp de tapet din fibra de sticla Systexx Comfort 629 ->  https://www.axelen.ro/tapet-fibra-de-sticla-vitrulan-systexx-comfort-cod-629/

Nu se va acorda contravaloarea în bani pentru premiul mentionat si  nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora.

 

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR

Câştigătorul concursului va fi anunţat despre premiul câştigat personal, prin telefon si pe adresa de email furnizata. Dacă persoana declarată câştigătoare nu poate fi contactata timp de 3 (trei) zile lucrătoare consecutiv atunci va fi ales un alt câştigător, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data validării.

 

SECŢIUNEA 8. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare – primire a premiului nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

 

SECŢIUNEA 9. Confidenţialitatea datelor

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, avem obligatia de a administra, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, orice date cu caracter personal care ne sunt furnizate.

Daca doresti sa stergem din baza noastra de date informatiile cu caracter personal furnizate de tine, ne poti scrie la adresa marketing@axelen.ro.

Deasemenea, website-ul nostru respecta normele impuse de noul Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal ale cetatenilor Uniunii Europene - RGPD sau GDPR, intrat in vigoare in 25 mai 2018.

 

SECŢIUNEA 10. FORŢĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, şi a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forţa majoră este obligat să comunice Participanţilor la Concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

 

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiile prezentului Regulament.

 

Data  06.03.2019                                                                                                      ORGANIZATOR

Cluj-Napoca                                                                                                          SC AXELEN IMPEX SRL

                                                                                                                                    Părcălab Teodora

 

Top Bottom